Salt Lake Dedi

SLC - e3 Xeon 1270 - 100Mbps 200 Dostupan

Salt Lake City, e3 Xeon 1270, 16GB RAM, 1TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 100Mbps/30TB on 1Gbps port

S početkom od
$69.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - e3 Xeon 1270 - 250Mbps 200 Dostupan

Salt Lake City, e3 Xeon 1270, 32GB RAM, 1TB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 250Mbps/80TB on 1Gbps port

S početkom od
$99.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - e3 Xeon 1270 - 500Mbps

Salt Lake City, e3 Xeon 1270, 32GB RAM, 4x250GB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 500Mbps/160TB on 10Gbps port

S početkom od
$199.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2620 - 64GB - 1Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2620, 64GB RAM, 2x500GB SSD & 6x4TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port

S početkom od
$629.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2620 - 64GB - 5Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2620, 64GB RAM, 2x500GB SSD & 6x4TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 5Gbps/1620TB on 10Gbps port

S početkom od
$1299.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2620 - 64GB - 10Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2620, 64GB RAM, 2x500GB SSD & 6x4TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 10Gbps/3240TB on 10Gbps port

S početkom od
$1799.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2650 - 128GB - 1Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2650, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port

S početkom od
$859.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2650 - 128GB - 5Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2650, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 5Gbps/1620TB on 10Gbps port

S početkom od
$1529.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2650 - 128GB - 10Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2650, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 10Gbps/3240TB on 10Gbps port

S početkom od
$2099.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 1Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port

S početkom od
$959.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 5Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 6Gbps/1620TB on 10Gbps port

S početkom od
$1629.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 10Gbps - 2x SSD 6x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 2x1TB SSD & 6x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 10Gbps/3240TB on 10Gbps port

S početkom od
$2189.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 1Gbps - 8x SSD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 8x2TB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port

S početkom od
$1039.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 5Gbps - 8x SSD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 8x2TB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 5Gbps/1620TB on 10Gbps port

S početkom od
$1709.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 128GB - 10Gbps - 8x SSD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 128GB RAM, 8x2TB SSD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 10Gbps/3240TB on 10Gbps port

S početkom od
$2209.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 256GB - 1Gbps - 12x SSD 12x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 256GB RAM, 12x2TB SSD & 12x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 1Gbps/320TB on 10Gbps port

S početkom od
$1929.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 256GB - 5Gbps - 12x SSD 12x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 256GB RAM, 12x2TB SSD & 12x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 5Gbps/1620TB on 10Gbps port

S početkom od
$2599.00 USD
Mjesečno
Naruči
SLC - 2x e5 Xeon 2680v2 - 256GB - 10Gbps - 12x SSD 12x HDD

Salt Lake City, Dual e5 Xeon 2680v2, 256GB RAM, 12x2TB SSD & 12x12TB HDD, IPMI/Remote KVM, DDoS Mitigation, /29 IPv4 (5 usable IPs), /64 IPv6, 10Gbps/3240TB on 10Gbps port

S početkom od
$3099.00 USD
Mjesečno
Naruči